Den nya lagen, kallad Lista, kommer visserligen att möjliggöra legaliseringen av många befintliga fastigheter, men inte fristående lanthus. I Axarquía bedöms det finnas omkring 20.000 lanthus som kommer att förbli i ett juridiskt vakuum. Många av dem byggdes med kommunala tillstånd, som senare visade sig bryta mot de regionala bestämmelserna.

Med åren har en kompromiss nåtts som innebär att husen undgår rivningsorder. De har istället klassats som ”Asimilado Fuera de Ordenación” (AFO), som betyder att de godtas även om de inte är inom lagens ramar.

Föreningen Soha, som sedan flera år kämpar för att legalisera situationen i La Axarquía hade förhoppningen att den nya marklagen skulle bidraga till en normalisering, men så är inte fallet. Föreningen protesterar nu mot att den nya lagen kommer att vara diskriminerande, då den kommer att tillåta nya fastigheter på landet av exakt samma typ som de som redan existerar, men de senare tillåts alltså inte ha alla papper i ordning.