Det är det första utfallet i sitt slag i Spanien och kan få en viktig prejudicerande roll, även om domslutet fortfarande kan överklagas. Tingsätten finner att vårdmyndigheterna i Valencia inte uppfyllde sin skyldighet att förse vårdpersonalen i Alicante med de medel som behövdes för att undvika att de själva smittades i inledningen av pandemin. Som exempel nämns att vårdarna till en början tilldelades endast ett munskydd var i veckan.

Anmälan hade gjorts av det vårdfacket i Valenciaregionen CESM-CV och har godtagits i stora drag av tingsrätten. Det inkluderar skadestånd från 5.000 euro per person för de vårdare som klarade sig undan smitta och karantän till 49.000 euro för dem som inte bara smittades utan själva behövde läggas in på sjukhus för Covid-19.