En studie som gjorts av de andalusiska vårdmyndigheterna visar att Covid-diagnosen inte alltid har koppling till dödsorsaken. När en person hamnar på sjukhus testas denna automatiskt för Covid-19 och i händelse av positivt resultat läggs patienten in på avdelningen för smittade, oavsett om inläggningen sker på grund av någon annan åkomma. Om patienten slutligen avlider registreras det som ett dödsfall med Covid-19, även om den officiella dödsorsaken varit en annan.

Dödsorsaken fastställs i samband med att dödsattesten signeras. I de fall som den smittade avlidit av en annan åkomma anges Covid-19 som sekundär dödsorsak i attesten. I den officiella statistiken görs dock ingen åtskillnad mellan personer som avlidit på grund av Covid-19 och de som gjort det med Covid-19, men av andra orsaker.

Sedan pandemin bröt ut har nära 12.000 människor som smittats i Andalusien mist livet. Studien visar dock att 20 procent av dessa avled av andra orsaker. I en del regioner i Spanien uppges denna andel vara upp till 40 procent.