Det står nu klart att Spanien inte lyckats uppleva en så kallad V-återhämtning efter rekordraset 2020. Tillväxten var förra året visserligen den starkaste på 21 år, men den motsvarade inte ens hälften av de 10,8 procent som ekonomin rasade med 2020, på grund av pandemin. Siffran är dessutom långt från de 7,2 procent som låg som grund för regeringens budgetproposition för 2021.

Trots det missade målet var tillväxten förra året starkare än de 4,5 procent som spåtts av Spaniens centralbank och även än de 4,9 procent som var den senaste prognosen från Internationella Valutafonden IMF. Vidare finns flera positiva siffror förra året, trots den begränsade tillväxten. Både sysselsättningen och statens intäkter översteg nämligen nivåerna från före pandemin.

Ett flertal nya smittkurvor under förra året och med dem utlysta restriktioner gjorde att de ursprungliga förväntningarna för tillväxten inte uppfylldes. Det gällde främst turistsektorn, som fortfarande hamnade långt från normala nivåer. En annan nyckelbransch som hämmats av bristen på komponenter är fordonssektorn.

Den höga inflationen har vidare bromsat konsumtionen i Spanien. Enligt statistikinstitutet INE föll den under årets sista kvartal med 1,2 procent. Perioden omfattar också den rekordstora omikron-vågen i december.