Tågtrafiken återhämtade sig förra året, jämfört med 2020, men det hindrade inte att Renfe på nytt gick med kraftig förlust. Under 2021 hade järnvägsbolaget 323 miljoner passagerare, vilket var 21,6 procent fler än 2020. Det var dock fortfarande långt från de 510 miljoner som brukade tåget 2019.

Orsaken till de stora förlusterna anges förutom den fortsatt hämmade trafiken på grund av restriktionerna, vara den rekorddyra elen. Renfe uppges ha upplevt en prisökning förra året på 80 procent, vilket inneburit att elkostnaden stigit med 133 miljoner euro, jämfört med året före.

Det är andra året i rad som Renfe går med kraftig förlust, efter att bolaget registrerat ett underskott 2020 på 479 miljoner euro.