Mannen frias från anklagelserna om bland annat våldsamt motstånd, men fälls för förtal och för att ha spritt en film som visade polismännens ansikten. Den dömde uppger att videon endast delades i en Whatsapp-grupp med ett 20-tal medlemmar, men den hamnade på Twitter där videon blev viral.

Det var 9 maj 2020, när lock down ännu rådde på Mallorca, som polisen infann sig vid lägenheten efter att grannar anmält att det pågick en fest därinne. När polismännen kom in fann de ett flertal personer som inte bodde i lägenheten och som försökte gömma sig. En av dem filmade poliserna och videon spreds tillsammans med anklagelser om att intrånget i lägenheten skett med våld.

Förutom att betala 4.000 euro i skadestånd vardera till de fyra polismännen döms mannen även att betala sex euro i dagsböter under 14 månader. Då det första nödläget senare förklarades grundlagsvidrigt har däremot både han och de övriga som befann sig i lägenheten sluppit straff för att de trotsade restriktionerna.