Det rör sig om ett undantag som reglerar en lucka i den hittillsvarande lagen. Den förbjöd nämligen uttryckligen butiker från att ha några som helst begränsningar på hur många produkter kunder får plocka med sig. Trots detta har en rad kedjor de senaste veckorna ransonserat främst solrosolja, med anledning av kriget i Ukraina och det faktum att många kunder valt att hamstra både olja och andra produkter, som mjölk. Det har i sin tur lett till att den del butikshyllor gapat tomma.

Dekretet fastställer att livsmedelsbutiker i undantagsfall och om det råder extraordinära omständigheter är berättigade att ransonera vissa varor, i syfte att undvika att dessa tar slut och för att ge alla konsumenter möjlighet att erhålla dem.