Den antagna budgeten för 2022 ökar anslagen kraftigt och inkluderar investeringar i infrastruktur för mer än 78 miljoner euro. Det rör sig om en rad olika projekt, som inkluderar vatten- och avlopp men även vägar som en förbättring av Camino Viejo de Coín.

Mijas uppges ha en av de stabilaste ekonomierna i Málagaprovinsen, med ett överskott som brukas för infrastruktursatsningar. En av de mest uppmärksammade är den park som ska uppföras norr om köpcentret Miramar och som bland annat ska innehålla en insjö. Parken projekteras sedan fem år tillbaka och nu har de första anslagen avsatts för att påbörja arbetet. Den kommer att omfatta 35 hektar mark och blir med det den största parken på hela Costa del Sol.

Läs mer:
https://www.sydkusten.es