Orsaken till dödsfallet tros ha samband med drogmissbruk, men det krävs en officiell obduktion för att bekräfta omständigheterna. Under pandemin upprättades protokoll som innebär att alla lik testas för Covid-19, innan ingrepp utförs. I händelse av smitta måste obduktionen göras under särskilda säkerhetsformer, för att värna om personalens hälsa. Det skriver Diario Sur.

Två olika tester har styrkt att 23-åringens kropp är smittad av coronavirus och därmed har obduktionen fortfarande inte kunnat utföras, snart två veckor efter dödsfallet. Nu övervägs att flytta kroppen från Málaga till sjukhuset Reina Sofía i Córdoba, som är den närmaste med faciliteter som garanterar en säker obduktion. Beslutet fattas av utredningsdomaren i Fuengirola.