I april såldes totalt 69.111 nya fordon, vilket var 12,1 procent färre än förra året. Det berodde främst på avsevärt färre beställningar av hyrbilsfirmor, som köpte drygt 12.000 fordon. Det var 40,6 procent färre än i april förra året.

Försäljningen till privatpersoner sjönk med 1,4 procent i månaden och till företag med 1,3 procent, men det är jämfört med en månad förra året som i sig var dålig.

Den främsta orsaken som anges i dagsläget till den dåliga försäljningen är det oroliga världsläget, orsakat av kriget i Ukraina.