Beskedet var väntat och omfattar precis lika många ryska diplomater som Spanien utvisade i början april, som en konsekvens av invasionen av Ukraina. Det ryska svaret har snarare dröjt mer än väntat och den spanske utrikesministern José Manuel Albares värdesätter att precis som Spanien har Ryssland avstått från att utvisa ambassadören. Därmed upprätthålls de diplomatiska förbindelserna, om än på sparlåga.

Ryssland hade de senaste dagarna aviserat ett flertal andra EU-länder om utvisningar av diplomater. I det här fallet kallades den spanska ambassadören samtidigt som den franska och italienska. Frankrike har informerats att 34 av deras diplomater måste lämna landet och Italien 24. Det är också snarlikt antalet ryska diplomater som utvisats från de respektive länderna.