Även om bensinen redan brutit tvåeurogränsen sedan en tid på vissa bensinstationer i Spanien, har nu även det officiella genomsnittspriset överstigit denna barriär. Detta enligt EU-statistiken. Per 9 juni befanns priser för den 95-oktaniga bensinen i snitt ligga på 2,049 euro per liter. Detta innebär inte bara en ny rekordnivå, utan även att den statliga subventionen med minst 20 cent per liter nu helt ätits upp. När den infördes 1 april låg bensinpriset nämligen på 1,78 euro per liter.

Regeringen har annonserat att subventionerna förlängs ytterligare tre månader, till och med 30 september. De omfattar även inköp av diesel, där literpriset i dagsläget är på 1,917 euro, vilket även det är en ny rekordnotering.