Efter det definitiva klartecknet från EU-kommissionen trädde det så kallade iberiska undantaget i kraft i mitten av juni. Det gäller i tolv månader och innebär att både Spaniens och Portugals regering sätter ett tak på hur mycket som betalas för naturgas för energibruk. Det gör i sin tur att priset på all energi sjunker, då det styrs av den dyraste energiformen.

Inledningsvis uppgavs att prissänkningen skulle kunna vara på upp till 40 procent lägre mot tidigare. Marknadspriset för 15 juni hamnade på i snitt 165 euro per megawattimme, mot 214 euro på tisdagen. På onsdagen var elen som dyrast från midnatt och fram till klockan ett (194 euro) medan den är som billigast mellan klockan tre och fyra på eftermiddagen, då elleverantörerna får betala 144 euro per megawattimme.

De abonnenter som har fasta kontrakt kommer inte märka någon skillnad i priset, förrän det är dags för deras årliga förnyelse. De omkring tio miljoner abonnenter som har så kallad reglerad tariff och som utgör 40 procent av marknaden, kommer däremot att uppleva en omedelbar lättnad på sin räkning. För att veta exakt hur mycket behöver de konsultera sin elleverantörs hemsida.

De sänkta elpriserna kommer att ha en bromsande inverkan på inflationen. Regeringen beräknar att inflationen kan pressas ned med upp till en procentenhet.