Det var 2016 som CNMC ålade Prosegur att betala 39,4 miljoner euro i böter och Loomis sju miljoner, för påstådd kartellbildning. Efter ett anonymt tips inledde Konkurrensverket en utredning och fann, baserat på bland annat mailkorrespondens, att de två bolagen mellan åren 2008 och 2015 avtalat priser och delat upp marknaden sinsemellan.

Böterna överklagades och nu finner Högsta domstolen att Konkurrensverket inte presenterat giltiga bevis som styrker det påstådda brottet. Därmed hävs böterna.

Nyligen ogiltigförklarade Högsta domstolen två andra böter för kartellbildning, på sammanlagt 30 miljoner euro, till bensinbolagen Repsol och Cepsa. I det här fallet fann domstolen att utredningen överskridit de lagstadgade gränserna.