Den spanska ekonomin är indragen i ett negativt kretslopp. De många olika kriserna påverkar varandra i än mer negativ bemärkelse. Medan en del livsmedel redan stigit i pris mer mer än 40 procent, jämfört med för ett år sedan, ser det ut som om en hel del färskvaror kommer att bli ännu dyrare i höst. Detta på grund av stigande omkostnader och begränsad skörd.

I princip alla sektorer inom jordbruket påverkas av extremvärmen i sommar, enligt en artikel i El País. Vädret slår mot sektorn i flera bemärkelser. Dels väntas skörden bli avsevärt mindre än normalt och dels har jordbrukarna större omkostnader. Det senare i form av större elkostnader, både på grund av de dyrare elpriserna i sig men också för att det krävs mer energi för att motverka de höga temperaturerna och rädda boskapen.

När kriget i Ukraina hämmat en viktig del av exporten därifrån av spannmål är behovet av egen produktion i Spanien större än vanligt. Därför är det särskilt olyckligt att skörden av vete, havre och råg i år väntas bli dålig. Detta på grund av bristen på vatten. Sektorn räknar med att skörda omkring 18 miljoner ton spannmål i höst, mot 24 miljoner förra året.

Kriget i Ukraina har vidare gjort att den inhemska produktionen av solrosfrön prioriterats. Arealen som avsatts för solrosor utökades i våras från 700.000 till 900.000 hektar, men torkan gör att resultatet blir begränsat.

På sina håll har vinskörden redan startat och även om kvaliteten i år sägs vara mycket hög, är kvantiteten avsevärt mindre än normalt. Detta för att druvorna på många håll förblir ganska små.

Även olivskörden i höst väntas bli lidande. Efter gynnsamma förhållanden under blomningen i våras var förhoppningarna stora om en bra skörd i år. Bristen på vatten har till stor del grusat dessa och nu väntas olivskörden bli mellan 15 och 20 procent mindre än förra året.