Statistikbyrån INE har skrivit upp siffran för generalprisindex. Den är visserligen lägre än de 10,8 procent som registrerades i juli, men nedgången är mindre än den preliminära beräkningen. Det är framför allt energipriserna och många livsmedel som hindrar en större nedgång av inflationen. Det senaste året har elpriset för abonnenter stigit med 60 procent och livsmedelspriserna med i snitt 13,8 procent. Särskilt har varor som mjöl (40 procent), smör och pasta (30 procent) samt mjölk och bröd (25 procent) stigit i pris.

Den underliggande inflationen förblir på samma nivå som den preliminära beräkningen, som var på 6,4 procent.