Torrevieja ska enligt budgetförslaget erhålla statliga investeringar nästa år som motsvarar endast 84,46 euro per invånare. Det är enligt Dolón det lägsta anslaget av alla mer än 8.000 kommuner i hela Spanien. Som en jämförelse ska Soria erhålla motsvarande 1.103,53 euro per invånare. Det skriver Diario de la Vega.

Soria är visserligen en av Spaniens mest glesbefolkade och minst utvecklade områden, men för borgmästaren i Torrevieja är det begränsade anslaget till hans kommun signifikativt för hur lite centralregeringen bryr sig om området. Inget av de två stora planerade infrastrukturprojekten i Torrevieja erhåller i närheten av de anslag som krävs. Dels handlar det om en ny ringväg runt staden, som har en budget på mer än 20 miljoner euro och för vilket regeringen endast avsätter 500.000 euro i nästa års budget. Samma sak gäller färdigställandet av strandpromenaden i dess olika sektioner, som kräver tolv miljoner men som endast tilldelas ett anslag på 80.000 euro.