Förslaget måste nu godkännas av regionstyret Junta de Andalucía, innan ändringen av stadsplanen definitivt antas åter av fullmäktige. Syftet är att undvika att nöjesparken i Arroyo de la Miel rivs i spekulativt syfte, för att lämna plats för bostadshus.

Anrika Tivoli World, som grundades 1972 av danska investerare, har varit stängd sedan flera år på grund av ekonomiska svårigheter och konkurser. Kommunledningen är dock fast besluten att rädda nöjesparken och de arbetstillfällen som denna skapar. Ändringen av stadsplanen är ett steg i den riktningen, för att garantera att de nuvarande ägarna inte lägger ner verksamheten definitivt för att exploatera tomten.