Tidningen El Diario har en längre tid publicerat uppgifter från utredningen mot borgmästarens svenske make Lars Broberg och dennes son Joakim Broberg, där den den förste uppges riskera åtal för penningtvätt och den andre även för narkotikabrott. Borgmästaren Ángeles Muñoz är inte formellt misstänkt för brott, men mejlkorrespondens som publicerats av tidningen uppges påvisa att Lars Broberg nyttjat sin relation med borgmästaren för uppnå affärsmässiga favörer.

Enligt den publicerade korrespondensen vidarebefordrade Lars Broberg 2013 en e-post till sin hustru Ángeles Muñoz med ett erbjudande från bolaget Codecosol för ett gatuarbete utanför köpcentret Centro Plaza, där för övrigt Lars Broberg har sitt kontor. Borgmästaren ska i sin tur ha skickat offerten till kommunens byggråd och slutligen tilldelades Codecosol, som drivs av svensken Nils Fischer, kontraktet. Fischer figurerar också i den pågående utredningen om misstänkt narkotikabrott och penningtvätt.

Det aktuella byggkontraktet var från början på 34.000 euro men slutade på 60.000. Totalt erhöll Codecosol fem offentliga upphandlingar av Marbella kommun mellan 2011 och 2015, till ett sammanlagt värde av drygt 640.000 euro. Det är dessa kontrakt som nu efterlyses av PSOE.

El Diario påvisar att mejlkorrespondensen fungerade i bägge riktningar, då byggrådet senare skickade en sammanställning av offentliga upphandlingar där bland annat det till Codecosol fanns upptaget, till borgmästaren, som skickade dokumentet vidare till sin make och denne i sin tur till Codecosol. Tidningen uppmärksammar vidare att byggfirman samtidigt sponsrat den racerbil som brukas för tävlingar av en av borgmästarens söner, Christian Broberg.

Kommunledningen har i en kommuniké förnekat några som helst oegentligheter och betonar att de anklagelser som nu riktas mot borgmästaren inte är nya och att en tidigare anmälan från PSOE gällande samma kontrakt lades ner av domstolen. Dessutom framhåller styrande Partido Popular att PSOE själva anlitade Codecosol vid ett tillfälle, när de satt vid makten i Marbella 2017.