Regionstyret har valt att subventionera hela kollektivtrafiken till hundra procent, för de som är bofasta och har det så kallade medborgarkortet Tarjeta Ciudadana. Subventionen gäller inte bara lokaltrafik utan även förbindelser mellan olika orter, liksom speciallinjer som den till och från flygplatsen eller hamnen.

Invånarna uppmanas att kontrollera att deras uppgifter är uppdaterade i registret för att deras medborgarkort ska fungera. Åtgärden väntas öka antalet kollektivresenärer avsevärt och därför är det nu många som efterlyser även tätare avgångar.