Den nya vårdcentralen har varit planerad i 20 års tid, men har som många andra infrastrukturprojekt i Nerja försenats kraftigt. Efter att kommunen nu färdigställt tomten, nära ån Chíllars mynning, till en kostnad av 834.000 euro gav regionmyndigheten strax före årsskiftet sitt godkännande till projektet.

Det som återstår nu är att kommunfullmäktige antar projektet slutgiltigt och att arbetet delas ut till ett byggbolag. Uppförandet beräknas ta 20 månader.

Borgmästaren i Nerja José Alberto Armijo (PP) firar att byggandet snart kan ta fart. Den nya vårdcentralen kommer uppta 4.520 kvadratmeter i två våningar och ett garage och inrymma 26 mottagningsrum, fem pediatriska mottagningar, operationssal för mindre kirurgiska ingrepp, akutmottagning samt salar för bland annat fysioterapi.