Motionen har för avsikt att förhindra fastighetsspekulation, efter en konkurs 2021 som väckt många frågetecken. De tidigare 80 fast anställda på Tivoli World har hamnat i kläm och en domstol har slutligen funnit att det är formellt uppsagda och att de har rätt till ersättning motsvarande 20 dagslöner per inarbetat år. De tidigare anställda är dock inte nöjda med utfallet och kräver att de nya ägarna av området, investeringsgruppen Tremón, även ska ta sig an personalen.

Den nya kommunala förordningen för den aktuella tomten möjliggör nya investeringar i exempelvis hotell, restauranger och butiker men fastställer att huvudverksamheten måste förbli en nöjespark.