Vid en fullmäktigestämma 21 april antogs kommunens budget för 2023, som uppgår till 41,9 miljoner euro. Det kan jämföras med förra årets rekordbudget, som var på 37,1 miljoner, Likaså ökas anslaget för investeringar från nio miljoner euro 2022 till 11,4 miljoner i år.

Endast en oberoende ledamot röstade emot budgeten, medan oppositionspartierna PSOE och Unidas Podemos lade ner sina röster. Kommunens skatteråd Ángela Díaz framhåller att budgeten prioriterar satsningar på sysselsättning, jobbutbildning, bostadsstöd och sociala tjänster, samtidigt som den inkluderar ytterligare skattesänkningar. Det skriver La Opinión de Málaga.