Armijo och ytterligare sju personer stod åtalade för miljöbrott för att sedan 1998 ha upplåtit en avfallsplats i det tidigare stenbrottet vid Río de la Miel, trots ett flertal varningar från de andalusiska regionmyndigheterna. Argumentet mot avfallsplatsen var dess närhet till naturparken Sierra de Tejada, Almijara y Alhama, liksom till ån Chíllar.

Avfallsplatsen, som kom att uppta 3,6 hektar, stängdes definitivt på order av Junta de Andalucía i september 2016. Åklagarämbetet ville döma de åtta åtalade för miljöbrott till förutom fängelse och ämbetsförbud samt böter på 7.200 euro, även till att bekosta saneringen av området som beräknas ligga på omkring elva miljoner euro.

Borgmästaren har hela tiden försvarat sitt agerande genom att förneka miljömässiga konsekvenser och har beskyllt det tidigare socialiststyret i Nerja för att ha tillåtit att exploateringen av stenbrottet upphörde utan att det ansvariga bolaget ställde i ordning efter sig. Tingsrätten i Málaga har nu friat samtliga åtalade, då den inte finner det styrkt att avfallsplatsen skulle ha orsakat en negativ miljömässig inverkan på angränsande naturområden.