Marknadspriset, som påverkar de nära nio miljoner abonnenter som har varierad taxa, är uppe i en nivå som närmar sig den högsta årsnoteringen hittills. Den är på 151,43 euro per megawattimme och nåddes 21 februari. Det skriver tidningen El País.

Trots uppgången är marknadspriset på el fortfarande långt från nivåerna för ett år sedan, då det i augusti 2022 kom upp i hela 450 euro per megawattimme. Rekordet hittills, orsakat av Rysslands invasion av Ukraina, registrerades 8 mars förra året, innan Spanien och Portugal infört pristaket på naturgas. Då steg elpriset till 545 euro per megawattimme.

Elen är 23 augusti som dyrast för hushåll med variabel taxa mellan klockan nio och tio på kvällen, då den kommer upp i 180,34 euro per megawattimme. Den nuvarande prisökningen tillskrivs inte bara hög efterfrågan på grund av värmeböljan, utan också att priset på naturgas har stigit kraftigt den senaste tiden, något som orsakats av spekulation.

Det så kallade "Iberiska undantaget”, med ett tak på gaspriset, har förlängts till 31 december efter ett avtal mellan Spanien, Portugal och EU- kommissionen. Överenskommelsen innebär inte bara en förlängning utan också vissa justeringar, bland annat av hur priset justeras månad för månad.

Pristaket har inte behövt brukas sedan slutet av februari på grund av en minskning av priset på naturgas. Det förlängda undantaget uppges dock att säkerställa mer stabila priser, som inte är lika påverkade av naturgasens svängningar på marknaden.