Ett växande problem i Marbella är att det blir allt svårare att fylla vakanta platser på såväl sjukhuset Costa del Sol som i lokala skolor. Anledningen är att de höga boendekostnaderna i Marbella med omnejd gör att många möjliga aspiranter avstår från att ansöka om anställning där. Speciellt akut är det att fylla vikarieplatser.

Problemet är så allvarligt att en majoritet av partierna i fullmäktige stött en motion som uppmanar regionstyret att avsätta bostäder på tillfällig basis i anläggningen Tiempo Libre. Partido Popular, som styr både i Marbella kommun och i Andalusien, har möjliggjort antagandet av motionen genom att deras fullmäktigeledamöter lagt ner sina röster.

Tiempo Libre är en semesteranläggning i östra Marbella som drivs i offentlig regi sedan 1950-talet. Det består av 230 lägenheter på ett 20 hektar stort område, intill stranden. Anläggningen är till för att erbjuda familjer med begränsade resurser att kunna ha semester i Marbella och har det senaste året även brukats för att tillfälligt inhysa flyktingar från Ukraina.

Familjer med låga inkomster, liksom pensionärer och handikappade, har möjlighet att ansöka om logi som denna sommar kostade i genomsnitt 30 euro för vuxna och 15 euro för barn per dygn, med halvpension.