Resultaten som presenterats under de senaste veckorna visar en nästan 24-procentig ökning jämfört med samma period förra året, främst tack vare den Europeiska centralbankens räntehöjningar. Rekordvinsterna redovisas i en tid då en permanent bankskatt diskuteras på regeringsnivå – en skatt som bankerna själva starkt kritiserar. Trots tillfällig extraskatt i dagsläget har sektorns lönsamhet inte hämmats och en del banker uppvisar vinster upp till 60 procent högre än föregående år. Det skriver tidningen El Diario.

Den ökade lönsamheten kan delvis förklaras av större ränteintäkter, som ökat med 24 procent till 63 miljarder euro. De största vinstökningarna redovisas av CaixaBank, Sabadell och Bankinter.