Vattenkanaler som har kvar sin ursprungliga form sedan den moriska tiden leder vatten från bergen Sierra Nevada ner till byarna i dalarna. Vattnet är ett tillskott i bevattningen av åkrar och andra odlingar, men används också som dricksvatten av lokalbefolkningen. Detta är resultatet av ett forskningsprojekt kring vatten och torka på Universidad de Granada. Byborna har med gemensamma krafter och med direktiv och råd från forskarna grävt fram och rensat de gamla vattenvägarna från källorna uppe i bergen.

Vattnet fångas upp på sluttningarna för att det inte ska rinna bort eller dunsta undan. För detta brukas sprickor i berggrunden och på andra ställen där marken är lättgenomtränglig och där vattnet enkelt kan rinna ner. Genom så kallade källådror i marken transporteras vattnet sedan ner till byarna. I ådrorna rinner det långsammare än uppe på marken. Denna fördröjning säkrar ett flöde under hela sommaren.

Det är professor José María Martín och hans studenter på universitetet i Granada som uppfunnit denna teknik. Eller snarare återuppfunnit. För metoden att leda vatten genom ådror och kanaler på det här sättet är tusen år gammal. Den kommer väl till pass i ett land och ett område hårt prövat av vattenbrist och hetta. Problemet är så stort att många områden i Spanien fått anpassa grödorna och helt lägga om jordbruket.

I de dalgångar där den nygamla tekniken används är nu tillgången på vatten under sommarhalvåret ungefär 50 procent större än tidigare. Detta är glädjande siffror i ett område där allt flera lantbrukare tvingas ge upp, på grund av det allt hetare klimatet.

Fakta – vattenförsörjning kring 1000-talet:
Romarna var stolta över sitt system med akvedukter, kanaler och avloppsledningar. Sådana system blev dock undantag i Europa efter Västroms fall. Men för araberna, morerna, som tog över mycket av det romerska väldet runt Medelhavet, bland annat stora delar av Iberiska halvön, var vattnets kraft viktig och en del av den muslimska böneritualen. Utanför varje moské byggdes fontäner och bassänger där de troende kunde tvätta sig. Ofta låg det också ett badhus (på arabiska hammam) i närheten. Bevattningssystem med kanaler under marken i bergen utvecklades också av araberna under denna tid.

Text: Hanna Sundblad