Efter att vittnen ringt larmtjänsten på lördagsförmiddagen ryckte experter från Guardia Civils miljöenhet Seprona till platsen. De konstaterade att det rörde sig om hundratals döda fiskar som flöt på vattenytan och en första brådskande åtgärd som vidtogs var att gräva ett dike till havet. Detta för att tillföra friskt vatten till vattendraget, då fiskarna förmodades ha drabbats av syrebrist.

De döda fiskarna fångades upp och prover har tagits av vattnet för att styrka dödsorsaken. Det skriver La Opinión de Málaga.