Den andalusiske regionpresidenten Juanma Moreno, som själv är från Málaga, varnar för att det krävs ihärdigt regn i minst 30 dagar före sommaren för att undvika signifikativa vattenrestriktioner. Speciellt oroväckande är situationen när det gäller reservoarerna La Concepción vid Marbella och La Viñuela i La Axarquía. La Concepción har efter de senaste regnen endast fyllts på med 0,17 kubikhektometer och ligger under 23 procent av sin kapacitet. La Viñuela har å sin sida knappt haft någon påfyllning alls, vilket lämnar den på mindre än 7,5 procent av dess totala kapacitet. Genomsnittligt är dammarna i provinsen bara fyllda till 16,01 procent, vilket är avsevärt mindre än vid samma period tidigare år. Det skriver La Opinión de Málaga.

Enligt regionstyret Junta de Andalucía har den extrema torkan lett till en minskning av regionens bruttonationalprodukt med en procent. Den ekonomiska nedgången är direkt kopplad till den akuta vattenbristen.

Oron för situationen förstärks av att det inte spås några signifikativa regn heller under de kommande månaderna. Regionstyret har därför börjar planera extraordinära åtgärder som speciella avsaltningssystem och transport av sötvatten med tankbåtar.