Planerna bekräftas av hälsovårdsministern Mónica García, som betonade i kongressen behovet av ett särskilt observatorium året om. Med hänvisning till de ovanligt höga temperaturerna som upplevts i januari underströk García att "det inte är bra väder, det är dåliga nyheter". Vidare framhöll hon vikten av att samarbeta med departementet för ekologisk omställning, för att göra observatoriet till ett viktigt redskap när det handlar om att bemöta klimatförändringarna. Det skriver El País.

Sedan två decennier tillbaka har hälsodepartementets nationella plan för att förebygga effekterna av extremt höga temperaturer aktiverats varje sommar. Den har som syfte att informera allmänheten och sjukvårdspersonal om värmerelaterade hälsorisker. Tidigare har planen aktiverats i juni, men under förra året behövde den startas redan den 16 maj och förlängas mer än vanligt.

Förändringarna i planen innebär att den ska kunna aktiveras när som helst, beroende på temperaturmätningar istället för tiden på året, för att hantera risker förknippade med både höga och låga temperaturer. Den nya strategin syftar till att skapa ett mer flexibelt och effektivt system för att hantera de hälsorisker som kopplas till klimatförändringar.

Hälsovårdsministern betonar även behovet av att stärka vårdsystemen för att bättre hantera klimatrelaterade sjukdomar, orsakade av exempelvis värmeböljor. Dessutom ska observatoriet reformera det dagliga dödlighetsövervakningssystemet MoMo, som brukats för att övervaka andra kriser, som coronapandemin.