Regionstyret i Valencia har godkänt det första fallet där avsaltat vatten förflyttas mellan olika spanska regioner. Den spanska regeringen och det katalanska regionstyret har nått en brådskande överenskommelse om logistiken för att transportera vatten från avsaltningsanläggningen i Sagunto (Valencia) till Barcelona, om den nuvarande torkan som väntat består efter våren. Regeringen kommer att stå för kostnaden för att producera det avsaltade vattnet, medan Generalitat de Catalunya kommer att finansiera transporten med fartyg.

De två förvaltningarna har även kommit överens om att finansiera två nya avsaltningsanläggningar i Katalonien, en i närheten av den befintliga anläggningen i Blanes (Girona) och den andra i Cubelles (Barcelona), med finansiering från den europeiska Next Generation-fonden, till ett värde av 500 miljoner euro. De nya anläggningarna ingår i en bredare strategi för att säkerställa vattenförsörjningen i regionen, som sedan tre år lider den svåraste torkan som någonsin registrerats.

Enligt tidningen El País producerar avsaltningsanläggningen i Sagunto, som ägs av Acuamed, för närvarande åtta kubikhektometer vatten per år, vilket motsvarar endast tio procent av dess kapacitet. Anläggningen kan generera upp till 20.000 kubikmeter vatten per dag, vilket skulle täcka en tredjedel av vattenförbrukningen i Barcelona stad. Planen är att ett fartyg dagligen ska kunna transportera vatten till Barcelona, med möjlighet till utökning till två fartyg.

De två nuvarande avsaltningsanläggningarna i Katalonien har en kapacitet på 80 kubikhektometer om året. Utökningen av den befintliga avsaltningsanläggningen i Tordera beräknas kosta 287 miljoner euro och vara klart 2028, medan en helt ny anläggning i Foix, som ska stå klar 2029, beräknas kosta 180 miljoner euro. De nya anläggningarna kommer att drivas med solenergi, för att minska produktionskostnaderna.