Åtalet gäller byggandet av strandbaren Bikini Beach, nedanför Castillo Sohail. Efter att först ha anmält projektet till Junta de Andalucía och den statliga Kustmyndigheten, vidtar nu Ecologistas en Acción ytterligare åtgärder. Detta då byggandet tillåtits fortsätta trots att det befinns bryta mot gällande normer genom att bland annat ha uppfört en grund i betong.

Strandbaren ligger endast några meter från skyddszonen för det arkeologiska området kring Castillo Sohail och planeras ha en total byggyta på 440 kvadratmeter. Enligt lagstiftningen får liknande anläggningar så nära stranden uppta maximalt 200 kvadratmeter i ett etage och utan källare, varav maximalt 150 kvadratmeter får vara sluten byggnad och resten ska bestå av terrass med demonterbara element som garanterar visuell genomsyn.

Regionstyret Junta de Andalucía utfärdade en varning till det ansvariga företaget i slutet av januari efter en inspektion av miljötekniker, där företaget gavs fem dagar att rätta till en olovlig utökning av utnyttjat strandområde, med hot om sanktioner. Enligt företaget bakom projektet, relaterade varningen endast till den yta på stranden som använts för materiallagring och markarbete och inte till projektet i sig. Detta bekräftas av Junta de Andalucía, vilket innebär att byggarbetena fortskrider enligt det projekt som godkänts av både regionmyndigheterna och Fuengirola kommun. Planerna är att slutföra strandbaren före sommarsäsongens start. Det skriver tidningen Diario Sur.