Släktingarna tyckte att hon var galen, vännerna sa att hon var modig. Men Jocabed Márquez Perejóns enda rädsla inför beslutet att föda hemma, var att det inte skulle bli av. Att hon skulle gå så långt över tiden att hon blev tvungen att föda även sitt tredje barn på sjukhus.

De båda döttrarna, sex och åtta år gamla, hade förlösts på sjukhus. Det hade inte varit traumatiska förlossningar, Jocabed hade inte drabbats av komplikationer. Men när hon blev gravid för tredje gången ville hon uppleva en förlossning som skedde på hennes villkor, i en miljö där hon blev lyssnad på och där hon kunde låta kroppen göra vad den behövde.
–Jag ville ha en fysiologisk förlossning, förklarar hon.

Fysiologisk förlossning kallas en förlossning som startar själv, fortlöper utan värkstimulerande dropp eller ryggbedövning och avslutas utan hjälpmedel. Motsatsen är en medikaliserad förlossning, då olika hjälpmedel används.
–Även om allt var bra på sjukhuset kände jag mig inte respekterad. Jag fick inte lyssna till min kropp, och när jag skulle undersökas fick min man gå ut. När jag fördes till förlossningssalen var där fullt av folk.

Jocabed ville känna att hon själv fick fatta beslut om det som hände.
–På sjukhuset är du gäst. När man föder hemma är de som kommer gäster.

Jocabed kontaktade två barnmorskor som bland annat assisterar vid hemförlossningar. När förlossningen väl satte i gång blev det precis som hon hade önskat. Sonen Edén föddes i trygg hemmiljö på golvet framför den tända brasan. Jocabed var tillsammans med sin man Antonio, en barnmorska, en vän och ena dottern, som hade bett om att få vara med.

När den lille pojken hade fötts fick han och hans mamma vila. Ingen bar i väg honom för att han skulle vägas och undersökas, ingenting brådskade. Sedan åt alla frukost tillsammans bredvid platsen där födseln hade skett. Det blev ett mycket vackert minne.
–Jag kände att något i mig läkte efter mina tidigare förlossningar, berättar Jocabed.

Den som väljer att föda hemma i Spanien måste betala barnmorskor ur egen ficka, man har ingen rätt till assisterad förlossning genom socialförsäkringen. Hemförlossningar är ovanligt i Spanien, men det finns gravida som söker alternativ till den traditionella förlossningsvården på sjukhusen. Precis som Jocabed avskräcks de av de medikaliserade standardförlossningarna.

Det är inte bara en känsla att många förlossningar är medikaliserade. Enligt Euro Peristats senaste rapport över födslar i Europa (2015-2019) ligger Spanien högst på listan över förlossningar där olika instrument används, exempelvis tång eller sugklocka: 14,4 procent, värst i Europa. Jämför det med 4,9 procent i Sverige, där man strävar mer efter naturliga förlossningar. Ändå har mycket inom den spanska förlossningsvården förbättrats, enligt barnmorskan Sebastien Macors.
–Det har skett enorma förändringar sedan jag började, menar han.

Sebastien kommer från Belgien, men lever och arbetar i Spanien sedan 1997. På Macarena-sjukhuset träffade han barnmorskan Nuria Barberá Rubin, och de har levt tillsammans sedan dess.

Både hon och Sebastien har arbetat för naturligare och mer respektfulla förlossningar, och assisterar även vid hemförlossningar. Nuria var med när Jocabed födde sin son.
–Förlossningsvården nådde inte upp till EU-nivå tidigare, därför startade utbildningsprojektet PHAPA 2007. Det har ändrat mångas arbetssätt, förklarar Nuria.

PHAPA är en förlängning av ett rikstäckande projekt med målet naturligare förlossningar på kvinnans villkor. En viktig del i det har varit att utbilda vårdpersonal.

Sebastien Macors menar att förlossningsvården ser mycket olika ut beroende på var i Spanien man bor, och om man väljer privat vård eller offentlig. Den privata förlossningsvården kan vara bra om allt går som det ska, men vid allvarliga komplikationer tar man i regel hjälp av de offentliga sjukhusen. Dessutom sticker en siffra ut, och det är den för antalet kejsarsnitt som utförs. Spanien i stort har en negativt hög placering i Europa: 25,7 procent av förlossningarna slutar med kejsarsnitt enligt Euro Peristats rapport.

Men skillnaderna är stora mellan den offentliga vården och den privata. I hela 37 procent av förlossningarna i den privata vården görs kejsarsnitt, jämfört med 21,9 procent inom den offentliga. I Sverige ligger siffran på 18,6 procent (Socialstyrelsen 2021).
–På de privata klinikerna vill man att det ska gå fort, kommenterar Sebastien Macors krasst.

En svensk kan uppleva den svenska förlossningsvården mer individanpassad än den spanska. Troligtvis känns besöken hos barnmorska och läkare i Sverige mer personliga än i Spanien, där fokus ofta ligger på det rent medicinska.

I Spanien är det ovanligt att, som i Sverige, höra om platsbrist på sjukhusen, personalbrist eller brist på anestesiläkare som kan ge ryggbedövning. I Spanien är det mycket vanligt att få ryggbedövningen epidural. Trots att allt fler spanska barnmorskor förordar mer naturliga förlossningar, ökar antalet förlossningar med epidural. Enligt Nicolás Brogly (vicepresident på Sección de obstetrica de la sociedad Española de Anestesia y Reanimación) ges epidural vid mellan 80 och 90 procent av förlossningarna i Spanien (La Razón, 2023), att jämföra med 43 procent i Sverige (Socialstyrelsen 2021).

Det erbjuds olika alternativ till smärtlindring, bland annat tens, som innebär att plattor med elektroder sätts på huden och skickar svag ström. På vissa sjukhus i Spanien, exempelvis flera på Costa del Sol, går det att föda i vatten men det är fortfarande ovanligt att hitta sådana möjligheter. Lustgas ska man aldrig räkna med att det finns på spanska sjukhus.