Tingsrätten i Benidorm har fällt privatsjukhuset Imed Levante för oaktsamhet av en gynekolog och en barnmorska. Det resulterade i att en nyfödd flicka drabbades av allvarliga och varaktiga skador Hon lider av permanenta skador på sitt neurologiska, motoriska, respiratoriska och matsmältningssystem, vilket kräver kontinuerlig medicinsk vård och specialiserad behandling. Det skriver tidningen El Diario.

Händelserna går tillbaka till början av 2007 när den gravida mamman sökte vård genom en privat sjukförsäkring hos Caser. Två dagar före det planerade kejsarsnittet, den 7 januari, uppsökte hon sjukhusets akutmottagning på grund av svåra smärtor. Trots att hon blev inlagd på sjukhuset och gynekologen konstaterade att hon hade sammandragningar, utfördes ingen adekvat övervakning av fostrets välbefinnande.

En timme efter gynekologens undersökning började kvinnan blöda och smärtorna förvärrades. Inte heller då gjordes någon närmare undersökning av fostrets tillstånd. Det dröjde mer än sju timmar från kvinnans ankomst till sjukhuset innan kejsarsnitt utfördes. Då hade gynekologen upptäckt att placentan förskjutit sig kraftigt och att ett flertal blodproppar uppstått.

Den nyfödda flickan andades inte och saknade puls när hon förlöstes och fick föras till sjukhuset i Elche för adekvat vård. Där förblev hon inlagd nästan en månad. Syrebristen som resulterade i en total funktionsnedsättning anses ha orsakats av placentans förskjutning, vilket indikerar en orsakssamband mellan vårdgivarnas dåliga praxis och de allvarliga konsekvenserna för barnet.

Sjukhuset hade vid tidpunkten för händelsen en ansvarsförsäkring hos Zurich och de åtalade en separat ansvarsförsäkring hos Ama. Domstolen har därför beslutat att Zurich ska betala 1,55 miljoner euro och Ama ytterligare 100.000 euro till modern till barnet, för att täcka den totala skadan. Dessutom döms både gynekologen och barnmorskan till böter för oaktsamhet, enligt artikel 152.2 i brottsbalken.