Nyligen anlitades en firma som brukar bågskyttar för att fånga vilda djur, ett beslut som mött kritik från miljöorganisationer som Ecologistas en Acción. Vildsvinens närvaro har blivit särskilt märkbar i bostadsområden och längs kusten, där de söker efter mat bland soporna. Det uppges utgöra risker för både människor och trafik. Vildsvin har orsakat trafikstörningar på motorvägen A-7 och flera olyckor, bland annat en incident med två ungdomar som nyligen inträffade på vägen till Mijas. Det skriver La Opinión de Málaga.

Kritiken mot det planerade bruket av bågskyttar har föranlett kommunledningen i Mijas att utforska alternativa åtgärder för att hantera situationen. I samarbete med tekniker från regionmyndigheten Junta de Andalucía övervägs nu att istället upprätta mat- och vattenstationer i Sierra de Mijas för att minska vildsvinens behov av att söka sig till bebodda områden.

Miljörådet i Mijas, Marco Cortés, betonar att dessa åtgärder inte kommer att stoppa vildsvinens förökning och att problemen därför kan återkomma. Förslaget från miljöorganisationer om att sterilisera vildsvinen uppges å sin sida vara ogenomförbart på grund av svårigheterna att fånga in alla djur. Universitetet i Barcelona har kontaktats för rådgivning om användningen av specialanpassat foder som eventuellt skulle kunna hjälpa till att kontrollera vildsvinens förökning, även om dess effektivitet ännu är oprövat.