Utbyggnaden var planerad för mer än 15 år sedan, men stoppades 2009 på grund av finanskrisen. Den akuta vattenbristen i Málagaprovinsen har nu både återupplivat och påskyndat projektet. Myndigheterna räknar med att kunna tilldela uppdraget till sommaren, med en planerad verkställandetid på 20 månader och en budget på 35 miljoner euro.

Utbyggnaden kommer att innebära en produktionskapacitet på 4.300 liter sötvatten per sekund. Det motsvarar enligt tidningen Diario Sur behovet för omkring två miljoner invånare och är tre gånger så mycket som kapaciteten hos avsaltningsanläggningen i Málaga stad. En annan brådskande åtgärd är att reparera omfattande läckage som började uppstå i Marbellaanläggningen i november förra året.

Oavsett planerna och hur snabbt utbyggnaden kan ske står västra Costa del Sol inför två somrar med begränsad produktion av sötvatten. Vattenrestriktioner gäller sedan slutet av förra året och nyligen minskades vattentrycket på västra Costa del Sol nattetid. Ytterligare sparåtgärder väntas till sommaren, men är avhängigt om huruvida det faller betydande nederbörd före det, som fyller på de sinande vattenreservoarerna.