Förra året inträffade ett 20-tal skottlossningar i Marbellaområdet. Samtliga har enligt tidningen El País klargjorts och även de inblandade i de senaste incidenterna väntas spåras och gripas. Anledningen är att den spanska polisen sedan 2019 räknar med en specialenhet på Costa del Sol, fokuserad på att bekämpa den organiserade brottsligheten. Den lyder under narkotikapolisen Udyco och en majoritet av skottlossningarna är relaterade till droghandel och uppgörelser mellan rivaliserande ligor.

Specialenheten på Costa del Sol upprättades efter ett flertal uppmärksammade dåd som utfördes av den så kallade svenskligan ”Los Suecos”, vars medlemmar vid det här laget gripits, dömts och utvisats till Sverige. Den spanska polisen har ett kontinuerligt samarbete med internationella kollegor, bland annat de svenska myndigheterna. Det har underlättat spårandet och gripandet av gängmedlemmar.

Statsåklagaren i Malmö Lisa Åberg citeras av El País. Hon förklarar att svenska gäng sökt sig till Costa del Sol av flera skäl. Det är en strategisk plats från vilken en stor del av den narkotika som säljs i Europa utgår och dessutom flyr många kriminella från de uppgörelser som blivit vanligt förekommande i Sverige. Vidare lockar klimatet i södra Spanien, liksom möjligheterna till penningtvätt.

Vid sidan av det internationella samarbetet underlättas polisens arbete av att det finns allt fler bevakningskameror, speciellt i Puerto Banús, där dels kommunen installerat högupplösningskameror, dels en stor del av verksamheterna har egna bevakningssystem.

Talesmän för polisen uppger att skottlossningarna är ett sigill för den organiserade brottsligheten och att några av medlemmarna är väldigt skjutglada. Uppgörelser är inget unikt för Marbella, men ortens kända namn gör att incidenter här får extra stort gehör i media.