Den svåra torkan har lett till att nödläge förklarats på El Hierro, La Gomera, Fuerteventura och Tenerife, för att värna om vattenförsörjningen. Gran Canaria och La Gomera, som varit föregångare i att effektivt samla och lagra vatten genom sina många dammar och reservoarer, ser nu hur dessa vitala vattenkällor torkar ut. Enligt tidningen El Confidencial har sedan stormen Filomena 2021 ingen betydande vattentillförsel registrerats, samtidigt som stigande temperaturer accelererar vattenförlusten genom avdunstning.

Tidigare planer på att installera avsaltningsanläggningar med en statlig investering på mer än 900 miljoner har ännu inte tillämpats, vilket försvårar situationen ytterligare. Den är så allvarlig att lokala biodlare, som redan lidit stora förluster på grund av naturbränder, tvingas ge vatten och matkomplement till sina bin för att dessa ska överleva.

Jordbrukare upplever liknande problem, där avsaknaden av regn och uttorkade vattenreservoarer leder till minskad skörd och försämrad kvalitet på grödor som potatis. Vattenbristen tvingar många att överge sina jordbruk, vilket hotar både den lokala livsmedelsförsörjningen och öarnas ekonomi.