Trots att Spaniens ekonomi stått inför utmaningar som pandemin, kriget i Ukraina, energi- och priskriser, samt den europeiska ekonomins avmattning, har hushållens sammanlagda inkomst 2023 nästan återhämtat sig till nivåerna före pandemin. Enligt siffror från statistikinstitutet INE var inkomsten förra året, justerad för inflationen, endast 0,1 procent lägre än 2019. Denna återhämtning återspeglas dock inte lika mycket räknat per capita, som visar sig vara 2,7 procent lägre än före Covid-19. Skillnaden beror delvis på att befolkningen ökat med mer än en miljon människor sedan 2019, främst genom invandring.

Löntagares situation är något bättre, med en inkomst som i snitt endast är två procent lägre än 2019. Detta trots att inflationen skjutit i höjden med 15,5 procent från december 2019 till december 2023. Den har eroderat köpkraften, även om lönerna enligt INE har ökat med i genomsnitt nära fem procent årligen mellan 2021 och 2023. Ökningen av minimilönen med 20 procent under denna period har bidragit till att mildra effekten av låga löner för vissa arbetare, men inte tillräckligt för att kompensera för inflationens effekter, skriver tidningen El País.

Familjernas finansiella belastning har samtidigt ökat markant, med tio miljarder euro mer som betalas i räntor, vilket utgör en ökning med 70 procent jämfört med före pandemin. Trots detta har hushållen ökat sitt sparande till 11,7 procent av sin disponibla bruttoinkomst, en betydande ökning från nivåerna före pandemin. Detta ökade sparande har till stor del använts för att täcka växande amorteringar på bolån, i takt med att räntorna stigit kraftigt.