Rapporterna om värmerekord och torka har under de senaste åren haglat tätt i Spanien. Även om torka är en naturlig del av medelhavsklimatet är de flesta experter eniga om att vi till följd av klimatförändringarna nu ser en eskalering av situationen och perioderna av torka förväntas förvärras.

Konsekvenserna av uteblivet regn och höga temperaturer blir halvtomma vattenreservoarer, vilket i sin tur leder till vattenrestriktioner. Problemet är inte bara meteorologiskt, utan har också att göra med vår vattenkonsumtion. Det skriver världsnaturfonden WWF på sin hemsida. Här kommer frågan om poolerna in. Är det försvarbart att använda dyrbart vatten till en swimmingpool för sitt höga nöjes skull?
–Jag är personligen inte för att fylla privata pooler.
Det säger David Saurí Pujol, som är professor i geografi vid Universidad Autónoma i Barcelona. Han har forskat på vattenkonsumtion och klimatanpassning vid torka.

Saurí Pujol vill samtidigt lyfta fram den komplexa situationen kring pooler. Han menar att de inte bara är av ondo ur klimatsynpunkt. De fyller en viktig funktion i takt med att temperaturerna stiger och somrarna blir allt hetare. Dilemmat är nämligen att i takt med att temperaturen stiger kommer behovet av pooler att öka, särskilt i inlandet.
–Situationen är komplex. En swimmingpool ska inte bara ses som en lyxvara. Det är en så kallad klimattillflykt, alltså en plats där människor söker skydd från klimatförändringens effekter.

Han ser de offentliga poolerna som en grundpelare i människors behov av svalka i en allt hetare vardag.

Enligt David är det dock viktigt att skilja på privata och offentliga poolers roll.
–Det debatteras huruvida de offentliga poolerna borde fyllas eller inte. Jag menar att de borde fyllas eftersom de utgör en viktig punkt för många som inte har något annat sätt att svalka sig på.
–En gråzon är klubbar och liknande som bara håller öppet sina pooler för medlemmar. Där menar jag att det kan bli aktuellt att tvinga dem att öppna poolerna även för allmänheten.

Det har redan införts tillfälliga lokala förbud för att fylla privata pooler. Så skedde till exempel i Pontevedra, där invånarna för två år sedan inte tilläts använda vatten till varken pooler, bevattning eller biltvätt. Likaså infördes restriktioner i flera katalanska kommuner 2022. På vissa ställen har vattnet till duschar på stranden tillfälligt stängts av.
–Man försöker till varje pris undvika att restriktionerna ska påverka hushållens vattentillgång, berättar Saurí Pujol.
–De områden som påverkas mest av torkan än så länge är ekosystemen och jordbruket. Många träd har dött.

Enligt en studie från 2010 som genomfördes av Saurí Pujol och två av hans kollegor fanns det då omkring 50.000 pooler i Barcelona.
–Studien har ju några år på nacken, men då utgjorde poolerna bara drygt en procent av den privata vattenkonsumtionen i Barcelona. Det ödslades betydligt mer på bevattning av trädgårdar.

Vattenkonsumtionen som går åt för att fylla alla Spaniens pooler är dock inte ringa. Enligt en uträkning av statistikinstitutet INE som presenteras av bland annat den statliga spanska televisionen, RTVE, går det åt 60,77 kubikhektometer för att fylla Spaniens alla pooler (utan att räkna de i Baskien och Navarra som inte ingår i den nationella statistiken). Det motsvarar 2,6 procent av de spanska hushållens totala vattenkonsumtion.

De regioner som har flest pooler per invånare är Balearerna (en per 17 invånare), Valencia (en per 20 invånare), Kastilien och Leon (en per 25 invånare) samt Andalusien (en per 28 invånare).

Poolbranschen gör allt för att anpassa sig till den osäkra framtiden. En lösning som diskuteras är att använda havsvatten till swimmingpoolerna. Att fylla en pool med havsvatten kräver lite research. För att hålla vattnet desinficerat används en saltklorinator som tillverkar klor av salt. Det gäller att vattnet har rätt ph-värde. En saltvattenpool måste underhållas och regelbundna mätningar måste göras för att kontrollera klornivåerna, som annars kan bli farligt höga.

I Katalonien har restriktioner kring användningen av sötvatten i poolerna lett till en boom av avsaltningsanläggningar i regionen i år.
–Katalonien är ett av de två områden som är mest drabbade av torkan i Spanien. Det andra är Costa del Sol, berättar David Saurí Pujol.

Förra året var Kataloniens näst torraste sedan mätningar började göras 1916. El País rapporterade i vår hur många av regionens hotell- och campingägare köper avsaltningsanläggningar för att kunna säkra fyllda pooler och på så sätt hålla turisterna nöjda.

Turismens relation till torkan är en faktor som David Saurí Pujol vill lyfta.
–Turistsektorn konsumerar mycket vatten. Vi har nått en nivå där vi inte längre kan fortsätta utöka turismen, menar han.

Under demonstrationerna på Kanarieöarna i april i år blev det tydligt att det är många lokalbor som delar hans åsikt. Tiotusentals människor protesterade mot massturismen. En av frågorna som lyftes var den redan ansträngda vattenförsörjningen, som försvåras av hotellkomplex med tillhörande pooler.

Vad tror då David Saurí Pujol om poolernas framtid?
–Det är problematiskt om alla har en privat pool. Men jag tror att poolerna kommer att vara ett obligatoriskt inslag i vår klimatanpassning för att svalka oss.

Geografiprofessorn spekulerar också i att vi framåt kommer att se både återanvändning av vatten, samt ett beroende av nya teknologiska lösningar.
–Avsaltningsmetoderna lär utvecklas, men det är en dyr och energikrävande process.

Statistik om pooler i Spanien:

• 99 procent av Spaniens 1,2 miljoner pooler är utomhusbassänger.

• Andalusien är den region som har flest antal pooler – 300.754 stycken.

• Därefter kommer Valencia med sina 245.082 pooler.

• I byn Illana i Guadalajara finns 734 pooler, vilket är nästan lika många som byns 776 invånare. Det gör Illana till den plats i Spanien som har flest pooler per invånare.

Källa: RTVE & LaSexta