Den nuvarande hallen ska jämnas med marken och en ny byggnad ska uppföras med en mängd faciliterer. Förutom konferenser och andra evenemang ska den nya byggnaden inrymma de kommunala medierna samt myndighetskontor.