I det rytmiska handklappandet blev alla vi tusentals och åter tusentals individer till en enda, med en vilja och ett hopp. Aldrig skall jag glömma djupet i mörkret den 11 mars 2004, men heller inte kraften i hoppet den 12:e. Aldrig skall jag glömma bilderna av chockade och sårade människor, men heller inte beslutsamheten hos människorna som tågade på gatorna.

Vecka för vecka stegras intensiteten i fastans budskap till oss. När vi kommer till den sista veckan är allt koncentrerat på Jesus. Han går i gruppen av lärjungar och de i sin tur i mängden av pilgrimer som sökt sig till Jerusalem för att fira påsk. Men ändå blev Jesu ensamhet bara större ju närmare Jerusalem den lilla gruppen kommer. Han hade kommit för att utföra en sak och nu stod det klart att det inte kunde ske på något annat sätt en genom hans egen död.

Jesus är Guds basta ya. Genom honom är det vår övertygelse att Gud satt en gräns för ondskan, även om det ibland kan vara svårt att se den. Men i Kristus har vi ett hopp som lyser i det djupaste mörker Ett hopp om ett liv utan rädsla.

Jesus kan också bli till ett basta ya i ditt eget liv. En grundbult i kyrkans andliga vägledning har i alla tider varit att försöka se på världen vi möter genom Jesu ögon. Att inte främst och alltid se vad som gagnar oss själva bäst, utan vad kärleken kräver. Det handlar om att sätta gränser för vår egoism och allt det som gör att vi människor kommer allt längre bort från varandra. Jesus bär i sig normen för hur en människas liv bör gestaltas och så får vi, vars liv är långt ifrån fullkomliga, göra vad vi kan för att närma oss han exempel.

Men fastan varar inte för alltid. Några veckor försöker vi lära oss att begränsa våra liv för att vi skall kunna ta del av det obegränsade liv som påskens glädje för med sig. ”Död var är din udd? Död var är din seger?”
När den första påsken kom satt lärjungarna inlåsta i rädsla för vad de styrande i staden skulle kunna tänkas göra med deras liv. Men något hända som gjorde att de fick kraft och mod att gå ut på gator och torg.

En kvinna kom springande på gatan och knackade på deras dörr. De öppnade och flåsade fram orden som väckt hopp i tvåtusen ord: ”Döden kunde inte hålla honom fången” Och sedan den dagen är detta Kyrkans stora budskap till världen runt omkring. Döden kunde inte hålla fast Jesus, inte lidandet, inte ondskan. Han har segrat för att vi skall segra.