Föreställningen var helt fantastisk och milt uttryckt underhållande. Det är däremot inte den verkliga spanska flugan och allra värst uppträder den i novembersol. I och kring ögonen, öronen, näsan och andra bara kroppsdelar och med en envishet och målmedvetenhet som är lika imponerande som irriterande. Viftar man bort den, så återkommer den till samma ställe, gång på gång och enda sättet att få ett slut på terrorn är att döda flugan. Men, det är lättare sagt än gjort och det är här jag kommer in på en vetenskapligt obevisad, men mycket trolig teori.

Flugor är som människor, fast mycket mindre! De karaktärsdrag folk från olika delar av världen visar upp, återspeglas i flugornas beteenden. Nordbor är fullvuxna och ståtliga, om än litet sävliga i sina rörelser, och artikulerar orden väl.

Sådana är också de nordiska flugorna. De är större än sina spanska släktingar, surrar högre och flyger långsammare och blir därigenom lättare att avliva. Ett effektivt sätt är att med en hand mycket långsamt närma sig den spatserande flugan för att därefter blixtsnabbt fullfölja rörelsen och fånga den i den knutna handen.

Detta går inte den spanska kusinen på! Exekutionsmetoden här nere kräver två händer. Ungefär en decimeter ovanför irritationsmomentets placering och med öppna handflator med två decimeters mellanrum utför man en applådliknande rörelse, varvid den uppflygande flugan avlivas.

Likheten mellan spanjoren och den spanska flugan anser jag ligga i de kvicka rörelserna, ihärdigheten när det gäller att kurtisera damer och det ständiga surrandet. Här ligger dock en svaghet i min teori i det att ljudvolymen från flugorna klart understiger den mänskliga.

På tal om spanska flugor kan jag lämna ett bidrag till avdelningen ”värdelöst vetande”. Det engelska uttrycket ”Spanish Fly” var förr ett medel med afrodisisk effekt, men i dagens Viagrasamhälle har det kommit i skymundan.

För många år sedan deltog jag i en limericktävling, anordnad av en slipsfabrikant, och vann två slipsar trots att poängen handlade om flugor.
”Att entomologer är sluga - det vet varje ”krypsamlarfruga”
färggrann slips går ej an, och kravatt är i bann,
nej, det enda som duger är fluga”

”En klädsnobb från Skaraborgsslätten – var på resa, fick slag på klosetten.
När hans hustru fick bud – skrev hon: Tack Gode Gud
Dra i snöret, men rädda rosetten!”