Företaget Parques Reunidos S.A. Har ansökt hos kommunen i Estepona om att få bebygga 500 000 kvadratmeter, av de sammanlagt 800 000 som upptas av djurparken. Borgmästaren Antonio Barrientos säger att han känner till Selwos dåliga ekonomi och att kommunledningen kommer att granska förfrågan.

Parques Reunidos äger inte marken utan har ett 70-årigt exploateringstillstånd, på villkor att området används som naturpark.