Esteponas borgmästare Antonio Barrientos (PSOE) har ändrat sin ursprungliga hållning att studera förslaget och i en presskonferens 15 mars sade han att det inte är aktuellt att klassificera om marken för bebyggelse. Han intar därmed samma linje som den andalusiske regionalpresidenten Manuel Chaves, som sagt att ytterligare byggspekulation går emot socialistpartiets principer för utvecklingen på Costa del Sol.

Naturparken Selwo går med kraftig förlust, trots att den endast varit öppen i fem år. Marken ägs av Estepona kommun, men företaget Parques Reunidos hade ansökt om tillstånd att få krympa ned parken till en tredjedel och bygga hus på övriga delen.

Barrientos betonar att byggprojektet vore helt lagligt, men stoppar planerna av "estetiska skäl".