Klockan 09.30 på morgonen gick både uniformerade och civilklädda nationalpoliser in på kommunkontor både i rådshuset vid Plaza de los Naranjos och på filialkontoret på Calle Ramón Gómez de la Serna. Samtliga anställda, med undantag av några avdelningschefer, beordrades utrymma kontoren.

En anställd som Sydkusten varit i kontakt med berättar att de först trodde att det rörde sig om ett bombhot. De anställda fick inte ens tid på sig att hämta sina personliga tillhörigheter.

Det kända Apelsintorget i Marbellas gamla stadselockuperades av polisbilar och genomsökningar genomfördes, bland annat i borgmästaren Marisol Yagües eget kontor. Även borgmästarens privata hem genomsöktes.

Tillslaget är resultatet av en undersökning som pågått sedan november. Misstankarna gäller en omfattande förskingrings- och bedrägerihärva.

Marbella är hårt skakat av politiska skandaler och en demonstration har sedan tidigare utlysts till 30 mars, för att kräva kommunledningens avgång.