Hur har fastighetssektorn reagerat på krisen i Marbella?
—Jag tror att de allra flesta överraskades av omfattningen, särskilt vad gäller korruptionen som i hög grad byggkonsulten Juan Antonio Roca ligger bakom.

Var Marbella en guldgruva tack vare de stora möjligheterna till konstruktion? Eller hämmade den politiska situationen utvecklingen?
—Marbella har i princip varit lamslaget sedan två år på grund av sammandrabbningarna mellan kommunen och regionalmyndigheten. Situationen var så komplicerad att det var svårt att göra någonting. Dessförinnan upplevde Marbella, liksom andra delar av Spanien, en mycket aktiv period inom fastighetssektorn.

Är korruptionen värre i Marbella än i andra kommuner?
—Ja, jag tror att det är värre i Marbella än på andra platser. Vad som pågick här var något exceptionellt, ett extremfall där nästan hela kommunledningen var inblandad.

Hur påverkas fastighetssektorn av krisen?
—Händelserna förmedlar en negativ bild av fastighetssektorn. Men Marbella är inte världens centrum och sektorn i stort påverkas inte nämnvärt. Nu måste vi se framåt och verka för att saker och ting från och med nu görs på rätt sätt.

Vad är viktigaste för att Marbella ska kunna återgå till det normala?
—Det viktigaste steget har Spaniens regering och regionalmyndigheten tagit genom upplösningen av kommunfullmäktige. Det var helt rätt. Situationen var extrem och regeringen bör svara med extrema åtgärder.
—Vad jag önskar nu är att politikerna kommer överens och att interimsstyrelsen sätts samman med största möjliga konsensus så att kommunen inte paralyseras. Den måste kunna genomföra kommunens ordinarie uppgifter så att vi i lugn och ro kan invänta valet då kommuninvånarna får säga sitt.

Vad kan Promotur göra för att förbättra situationen?
—Vi gör vad vi kan; bidrar med kloka analyser, stöttar institutionerna så att de kan uppfylla sina funktioner, ger vårt stöd och respekterar domarnas, åklagarnas och polisens arbete så att rättvisan kan agera rättmätigt.
—Vi verkar också för att förbättra bilden av Costa del Sol. I början av april antogs enhälligt en plan för reformer gällande turismen. Planen räknar med en budget på nära 400 miljoner euro och bakom den står företagare, fackförbund, universitet, provinsens turistråd och regionalmyndigheten, med stöd av den spanska regeringen.

—Det är ett bra exempel på att händelserna i Marbella inte hindrar oss att gemensamt arbeta för att förbättra Costa del Sol. Det är ett stort ansvar och vi ska anstränga oss och aktivt samarbeta med övriga aktörer för att förbättra turismen på kusten.

Promotur är en frivilligorganisation bestående av 80 andalusiska företag, bland annat golfbanor och fastighetsmäklare. Läs mer på http//www.promotur.es.