Tidsschemat fastställdes vid ett möte i provinsrådet 10 april, men stöds ej av Partido Popular och Partido Andalucista. Bägge anser att det inte föreligger någon brådska och menar att det är bättre att förberedelserna görs ordentligt.

Det mesta talar för att ordföranden i interimsstyrelsen blir en representant från PSOE:s lista. Däremot poängterar samtliga fyra partier som ska bilda styrelsen (PSOE, PP, PA och IU) att det ska vara en person som stöds av samtliga grupper. Ordföranden kommer bland annat att ha avgörande röst, i den händelse att någon omröstning skulle sluta oavgjort.

Interimsstyrelsen kommer att bestå av 16 ledamöter (sex från PSOE, sex från PP, två från PA och två från IU). Vid sidan av ordföranden kommer det att finnas tre vice ordförande, en från varje övrigt parti.
Medlemmarna i interimsstyrelsen ska väljas 19 april och officiellt ta över kontrollen över Marbella vid en extraordinär fullmäktigestämma 21 april klockan 13.00.

En av styrelsens första uppgifter blir att omorganisera kommunens komplicerade beslutsnät. De nuvarande 28 avdelningarna ska minskas till maximalt 14 och endast två av ledamöterna ska ägna sig exklusivt åt en sektor. Det handlar dels om ordförandeskapet och dels ansvarige för San Pedro Alcántara.

Kandidatera till interimsstyrelsen kommer inte att bli kända förrän 17 april. Först då kommer nämligen provinsstyrelsens arbetsgrupp att ha fastställt kommunen nya struktur och meningen är att kandidaterna ska vara skräddarsydda för de poster som uppstår.

Slutligen kommer det inte vara ett krav att medlemmarna i interimsstyrelsen måste vara mantalsskrivna i Marbella. Däremot får de inte vara varken tidigare fullmäktigeråd eller kandidera till det kommande valet nästa år.

Den fängslade borgmästaren Marisol Yagüe har erbjudit sig att samarbeta med interimsstyrelsen, men vägrar att avgå självmant. Enligt Yagüe vore en frivillig avgång som att erkänna anklagelserna om korruption.