Trots hård kritik från oppositionspartierna IU och ASM godkändes budgeten tack vare kommunstyrelsens majoritet i fullmäktige. Den uppgår till drygt 53 miljoner euro, varav mer än en tredjedel, 20 miljoner, ska täckas genom inkomster från byggtillstånd.

Oppositionspartierna menar att budgeten är orealistisk och omöjlig att hålla.